PREZENTARE PROIECT

„Achiziţie de utilaje pentru extinderea activităţii de producţie a ETICHETE FLEXO S.R.L.”

ETICHETE FLEXO S.R.L. cu sediul în Alexandria, Str. Viilor 2, Hală Turnătorie, Judeţ Teleorman, anunţă încheierea în data de 31.05.2019 a proiectului „Achiziţie de utilaje pentru extinderea activităţii de producţie a ETICHETE FLEXO S.R.L.”, cod SMIS 112763 co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2.2.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea competitivităţii economice a ETICHETE FLEXO SRL prin achiziţionarea unor echipamente de producţie complexe, înalt tehnologizate şi automatizate, care să conducă la îmbunatăţirea şi eficientizarea fluxului tehnologic. Proiectul a prevăzut şi măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător şi de creştere a eficienţei energetice prin: eficientizarea iluminatului în spaţiul de producţie şi utilizarea de resurse regenerabile de energie – sistem fotovoltaic. De asemenea investiţia a presupus şi Certificarea Sistemului de management ISO 14001 şi Certificarea de produs BRC.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

1.Achiziţia unei masini de tipar digital şi software-ul aferent - pentru îmbunătăţirea modului de realizare a operaţiunilor de tipărit şi finisat etichete autocolante/ capisoane, si implicit pentru valorificarea cererii existenta pe piaţa si a experienţei în domeniu a societaţii. Proiectul mai prevede si achiziţia – unei staţii de lucru, sistem fotovoltaic, sistem de iluminat, certificarea unui sistem de management ISO 14001, certificarea de produs BRC si participarea la un târg internaţional.

2.Crearea a 3 (trei) locuri de muncă, din care unul dintr-o categorie defavorizata, si anume: persoana cu varsta cuprinsa între 15 si 24 ani.

3.Realizarea masurilor de informare si publicitate si participarea la un târg internaţional pentru promovarea proiectului si a societaţii.

Rezultatele aşteptate ale proiectului au fost:

1.Semnarea şi derularea contractelor de achiziţie;

2.Încheierea a 3 contracte noi de muncă;

3.Promovarea proiectului şi a societăţii prin realizarea măsurilor de informare şi publicitate şi participarea la 1 târg internaţional în perioada de implementare a proiectului.

Proiectul s-a implementat în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, Municipiul Alexandria, Strada Viilor nr. 2, Hală Turnătorie, Judeţ Teleorman. Perioada de implementare a Proiectului a fost de 27 de luni, respectiv între data de 01.03.2017 şi data de 31.05.2019.

Valoarea totală a proiectului este 3.930.973,06 lei. Finanţarea nerambursabilă este în valoare de 2.358.743,67 lei, din care contribuţia din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 2.004.932,12 lei şi de la Bugetul Naţional este de 353.811,55 lei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro,

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro